Õpilasnõukogu

Taibukate teaduslaagris 2020. a suvel moodustati 2020/21 õppeaastaks 7-liikmeline õpilasnõukogu, mille liikmed hakkavad abistama juhatust õpilastele ürituste läbiviimisel.

Õpilasnõukogusse kuuluvad:

  1. Kaarel Vahur Vingisaar (11. klass) - president
  2. Lennart Martin Hannus (9. klass)
  3. Liset Kasepuu (10. klass)
  4. Hendrik Kala (11. klass)
  5. Silver Erm (9. klass)
  6. Rosette Liis Uus (8. klass)
  7. Katariina Leets (11. klass)