TEADUSKOOLIST

EESMÄRK
Oleme seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust. Samuti paneme suurt rõhku huvi äratamisele ja hoidmisele - lisaks teaduskoolile viime läbi loodusringi lasteaialastele ja võõrustame õpilasgruppe oma õppelabori praktikumides.
Pakume täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial.
Väärtustame väga praktilist õpet - loodusteadusi saab kõige paremini õppida uurides ja katsetades.

Tutvustame ka karjäärivõimalusi LTT valdkonnas, et äratada huvi oskustöölise, teadlase ja inseneri elukutsete vastu.

TEADUSKOOLI STRUKTUUR
Teaduskoolil on kolm osakonda:
Teaduskool
Teaduskooli õppetöös saavad osaleda 5.-12. klassi õpilased. Õppurid jagatakse neljale kursusele: I (5. klass), II (6.-7. klass), III (8.-9. klass) ja IV (gümnaasium). Iga õppur saab ainemooduleid valides koostada oma individuaalse õppekava (vt täpsemalt õppekavast).
Teaduskooli õppetöö toimub õppeperioodil 8 akadeemilist tundi kuus igale kursusele. Kuna kõigi ainete õpe toimub topelttundidena (2 akadeemilist tundi e 2x45 min) ja õppeaasta täpselt pooleks jagamine pole seetõttu otstarbekas, on ühe ainemooduli maht on sügispoolaastal 8 ja kevadpoolaastal 10 akadeemilist tundi. Kursuse lõpetamiseks peab õppur läbima 8 ainemoodulit.
Teaduskooli lõpetamiseks vajaliku 32 ainemooduli läbimiseks kulub vähemalt 4 aastat (8 ainemoodulit aastas), kuid õppekava kohustusliku mahu võib läbida ka pikema aja jooksul (osalise koormusega õpe).
Lasteaedade loodusring
Loodusringi „Minilabor taibudele“ viiakse läbi projektiga liitunud Viljandi linna ja valla lasteaedades. Loodusring toimub koolieelikute rühmale 1 kord kuus, iga kord 1 akadeemiline tund, 1 õppeaasta vältel (9 kuud).
Õppelabor
Õppetöö õppelaboris on korraldatud praktikumidena (iga praktikumi kestus 2 akadeemilist tundi), kuhu saavad registreeruda õpilasgrupid kogu Viljandimaalt ja ka kaugemalt. Praktikumid, mille eesmärgiks on toetada loodusainete formaalharidust praktilise õppega, toimuvad graafiku alusel kogu õppeaasta vältel.


ASUTAJA
Taibukate Teaduskooli asutas 2014. a visiooniga füüsikaõpetaja
Lilian Tambek (28.02.1945 - 19.02.2021).

Lilian Tambeki mälestuseks ning Taibukate Teaduskooli vilistlaste reaal- ja loodusteaduslike kõrgkooliõpingute toetamiseks on loodud
Lilian Tambeki nimeline stipendiumifond (vt statuuti).

TUNNUSTUSED

Kokku on Taibukate Teaduskooli tunnustatud
17 korral aastatel 2014 – 2019.