INIMESED

Mari Järve

direktor
7. kl - gümnaasium / bioloogia
Olen geneetik, mul on nii teadlase kui õpetaja taust. Teaduskool on andekate arendaja, kuid sama oluliseks pean huvi äratamist ja alalhoidmist. Väga tähtis on minu hinnangul praktilise õppe pakkumine, sest loodusteadusi ainult raamatust õppides selgeks ei saa.
 
Karmen Tiit
MTÜ juhatuse liige
õppelabori juhataja ja bioloogia juhendaja
Olen hariduselt zooloog ning omandanud üsna laiapõhjaline bioloogiaalase hariduse. Akadeemiliste õpingute raames olen tegelenud nii teadustööga kui ka tudengite harimisega. Alates 2015. aastast olen töötanud üldhariduskoolis bioloogiaõpetajana ning olnud seotud ka Taibukate õppetegevusega. Bioloogia õppimisel/õpetamisel pean teooria kõrval praktiliste tegevuste kaudu teadmiste omandamist vältimatuks.

Ronald Laarmaa
MTÜ juhatuse liige
õppelabori keemia juhendaja
5.-7. klass / hüdrobioloogia, gümnaasium / hüdroloogia
Olen erialalt hüdrobioloog, nüüdseks keemia- ja bioloogiaõpetaja. Usun, et praktiline tegevus aitab õpilastel teoreetilised teadmised igapäevaeluga siduda ja seeläbi on kergem looduses toimuvast aru saada.


Maila Visnap
5.-7. klass / loodusõpetus
Füüsika ja matemaatika õpetaja. Pean oluliseks elulist õpet. Püüan võimalikult palju seostada õpitavaid teadmisi reaalse eluga ja viia õpet läbi praktiliste tegevuste kaudu.

Ott Kukk
IT-juht
2D ja 3D joonestamine arvutis


Kaja Lõuna
5. klass / robootika
Olen omandanud matemaatika ja füüsikaõpetaja kutse Tartu Ülikoolis, hiljem õppinud samas koolis informaatikaõpetajaks. Õpetamisel pean oluliseks, et õpilased mõistaks teaduse rolli tehnika arengus ning oskaks teadmisi rakendada eluliste probleemide lahendamisel.

Tiina Vilberg
5. – 7. klass / matemaatika
Olen lõpetanud TRÜ 1990. aastal ja sellest ajast töötanud Viljandi Jakobsoni Kooli (varem kandis kool teist nime) matemaatika õpetajana. Olen koolis digitöörühma juht ning õpetan vajadusel kolleegidele erinevaid keskkondi ja programme. Olen kogu aeg tegelenud andekate õpilaste ettevalmistamisega olümpiaadideks ja võistlusteks. Püüan näidata õpilastele erinevaid lahendusviise ning julgustan neid vaeva nägema, et jõuda lahendusteni.

Malle Eglit
8. – 9. klass / matemaatika
Viljandi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Matemaatika-füüsika süvaõppega klasside ja olümpiaadide usku. Mõtelda on mõnus!

Sulev Kuuse
gümnaasium / rakubioloogia
Elupõline bioloog, alates kooliajast. Lõpetanud 1980 Tartu 5. KK bioloogia eriklassi, 1985 TRÜ bioloogia zooloogina, täna TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi vivaariumi juhataja, õppejõu tööd teinud alates 1985. Õpetanud rakubioloogiat, geneetikat, arengubioloogiat, zooloogiat, molekulaarset arengubioloogiat, molekulaarbioloogiat nii eesti, vene kui inglise keeles.

Erkki Tempel
8. klass – gümnaasium / keemia
Olen keemia- ja füüsikaõpetaja Pärnu Sütevaka gümnaasiumis. Õpetamise juures pean olulseks praktilist tegevust, mistõttu viin õpilastega läbi mitmesuguseid praktilisi töid.

Eero Järvekülg
8. klass - gümnaasium / füüsika
Ligi 40 aastat füüsikaõpetajana põhikoolis ja gümnaasiumis. Erihuvi füüsikas: eri raskusastme füüsikaülesannete analüüs, süstematiseerimine, üldistamine. Auditooriumis püüan õpilaste tagasiside alusel leida sobiva arutlustaseme.

  Marie Johanna Univer
5. klass - gümnaasium / geograafia
Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis geograafia bakalaureuse ja hetkel õpin magistris loodusainete õpetajaks. Töötan teist aastat Viljandi Gümnaasiumis geograafia õpetajana.

Mariann Mitt
lasteaia loodusringi mentor
Töötan Viljandi Paalalinna Koolis füüsika ja loodusõpetuse õpetajana. Lisaks juhendan koolis teadusteatri ja robootika ringi. Taibukatega liitusin mõned aastad tagasi, et aidata lasteaedades loodusteadusi populariseerida.

Miia Palanen 
lasteaia loodusringi juhendaja 

Rosette Liis Uus 
lasteaia loodusringi juhendaja

Kadi Rimmel
lasteaia loodusringi juhendaja

Heili Kalmus
lasteaia loodusringi juhendaja

Helina Kalmus
lasteaia loodusringi juhendaja

Annika Mätas

raamatupidaja