INIMESED


Mari Järve
tegevjuht, juhatuse liige
7. kl - gümnaasium / bioloogia

Olen n-ö valge bioloog, täpsemalt geneetik, ja olen töötanud nii teadlase kui ka õpetajana. Õppisin Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat, 2012. a kaitsesin doktorikraadi molekulaarbioloogias.

Doktorantuuri kõrvalt õppisin ka gümnaasiumi bioloogiaõpetajaks, sest teadus üksi jäi minu jaoks liiga teoreetiliseks ja elukaugeks. Tahtsin millegi praktilisega tegeleda ning õpetamine köitis mind.

Koolis nägin, et katsete tegemise võimalused on sageli piiratud ja õpe jääb teoreetiliseks, mistõttu on õpilastel nt geneetikast väga raske sisuliselt aru saada. Seetõttu algatasin 2013. a praktilised geneetika õppepäevad, mis toimuvad Tartu Ülikooli juures jätkuvalt ja võitsid 2019. a teaduse populariseerija peapreemia.

Teadlasena olen tegelenud inimese populatsioonigeneetikaga, viimasel ajal vana DNA uuringutega, bioloogiat olen õpetanud Tarvastu Gümnaasiumis ja Taibukate Teaduskoolis. 2020. a lõpus lahkusin Tartu Ülikooli vanemteaduri kohalt, 2021. a alguses sai minust Taibukate Teaduskooli tegevjuht.

Minu eesmärk on Lilian Tambeki loodud teaduskooli tegevust jätkata ja edasi arendada ning laiendada loodusteaduste praktilise õppe võimalusi Viljandimaal.Ülo Tambek
juhatuse liige


Maila Visnap
õppetöö koordinaator
5.-7. klass / loodusõpetus

Ott Kukk
IT-juht
2D ja 3D joonestamine arvutis


Kaja Lõuna
1. klassi robootika projektijuht ja mentor

Allar Aav
5. – 7. klass / matemaatika

Malle Eglit
8. – 9. klass / matemaatika

Virgi Plaks
teadusteatri juhendaja

Sulev Kuuse
gümnaasium / rakubioloogia

Erkki Tempel
8. klass – gümnaasium / keemia

Eero Järvekülg
8. klass - gümnaasium / füüsika

Simo - Jarek Zaranek
5. - 7. klass / inseneeria ja leidurite ring

Kristjan Kivistik
digifotograafia

Mariann Mitt
lasteaia loodusringi mentor 

  Marie Johanna Univer
5. klass - gümnaasium / geograafia 

Regina Univer 
lasteaia loodusringi juhendaja 

Katariina Leets 
lasteaia loodusringi juhendaja

Johanna Saavaste 
lasteaia loodusringi juhendaja

Annika Mätas
raamatupidaja