Taibukate Teaduskool osales annetamistalgutel 2021:
kogusime annetusi teaduskooli asutaja Lilian Tambeki nimelisse stipendiumifondi, millest toetada ülikooli reaal- või loodusteaduslikku eriala õppima läinud teaduskooli vilistlaste õpinguteed.
Suur tänu kõigile annetajatele!

Lilian Tambeki nimelisse stipendiumifondi kogunes juurde 903 eurot!
Kui keegi soovib stipendiumifondi veel toetada, saab teha ülekande teaduskooli kontole EE772200221059296123 selgitusega
"Lilian Tambeki nimeline stipendiumifond". Täname!TOETA TEADUSKOOLI ANNETUSTEGA
Taibukate Teaduskool jätkab tegevust ja on tänulik igasuguse abi eest.
Rahalisi annetusi saab kanda meie kontole IBAN: EE772200221059296123.
Aidata saab ka transpordi, õppevahendite, tööpanuse ja hea nõuga!MEIE TOETAJAD


LAURI MEIDLA


Baltic
Marine Flooring OÜ                 
   SA BRITANNIA