ÕPPETÖÖ


TUNNIPLAAN 2024 KEVAD






ÕPPETÖÖ 2023/24 õa

Käesolevast õppeaastast on Taibukate Teaduskool erahuvikool. Meie uue õppekava kohaselt:
  • alates 6. klassist on võimalik ainemooduleid teatud ulatuses valida;
  • võimalik on õppida osalise koormusega;
  • ainemooduli arvestatud saamiseks tuleb olla kohal ja aktiivselt osaleda vähemalt 75% tundidest (võimalikud on erandid tõendatult mõjuval põhjusel puudumise korral).
Septembri jooksul sõlmime iga õppuri / tema seadusliku esindajaga õppelepingu, milles täpsustame ainemoodulite valiku jne. Septembri lõpuks kanname kõik õppurid Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), mis annab aluse õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemiseks.
Õppemaks on 30 eurot kuus 10 kuu eest aastas (sept-mai + üks suvekuu, tõenäoliselt juuni, mil toimub meie teaduslaager, mille eest eraldi tasu pole).





KORRALDUS
Õppetöö toimub eesti keeles.
Teaduskooli saab õppima asuda sisseastumistööta.
Teaduskooli õppetöö toimub Viljandi Jakobsoni Koolis (VJK) Riia mnt 91, Viljandi 71009.


ÕPPEMAKS
Õppemaks on 30 EUR kuus
MTÜ Taibukate Teaduskool
a/a EE772200221059296123 Swedbank

• • •
Kui õpilasel on mõjuval põhjusel vaja puududa rohkem kui 25% tundidest, tuleb sellest direktorit teavitada, esitades puudumise põhjuse ja seda tõendades (nt arstitõend).
Juba tasutud õppemaksu ei tagastata.