Taibukate Teaduskooli
registreerumine 2021/22 õppeaastaks on avatud!

Registreerumisvorm

Taibukate Teaduskool pakub Viljandimaa andekatele noortele lisaõpet matemaatikas, loodusõpetuses, bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas, rakubioloogias, robootikas, inseneerias, joonestamises ja digifotograafias. Võtame vastu õpilasi 5.-12. klassist, erandjuhtudel ka nooremaid. Õppemaks on 100 eurot aastas, mida saab maksta ka osade, nt poolaasta kaupa.

Registreerumine 2021/22 õppeaastaks on avatud 30. septembrini 2021 (k.a.). Registreeruda palume nii uutel õpilastel kui ka varem Taibukatega liitunutel. Õppeaasta avaürituseks on Taibukate Teaduskooli ja Viljandi Jakobsoni Kooli ühine teaduspäev 20. septembril.

Küsimuste korral palun pöörduda Taibukate Teaduskooli tegevjuhi Mari Järve poole: mari.jarve@taibukad.ee, +372 53907995.