TEATED


NB! Taibukatel toimub õpilaste vastuvõtt 2019/ 2020 õppeaastaks 

10. juulist – 15. augustini. 

Registreerumine SIIN!

Õppemaks aastaks on 100 EUR

Palume tasuda õppemaks registreerumise järgselt või kuni 15. oktoobrini.
MTÜ Taibukate Teaduskool
a/a EE772200221059296123 Swedbank
(selgitusse õpilase nimi, aastamaks)


Teaduskooli teaduslaagris moodustati järgmiseks õppeaastaks 7-liikmeline õpilasnõukogu, mille liikmed hakkavad abistama juhatust õpilastele ürituste läbiviimisel. 

                      Õpilasnõukogusse kuuluvad: 

                      1.   Kaarel Vahur Vingissaar (10. klass) - president

                      2.   Lennart Martin Hannus (8. klass)

                      3.   Liset Kasepuu (9. klass)

                      4.   Bert Siimon (12. klass)

                      5.   Silver Erm (8. klass)

                      6.   Rosette Liis Uus (7. klass)

                      7.   Katariina Leets (10. klass)


Nõukogu liikmete koosolek toimub 16. juulil kell 11.00 Männimäe tee 29 – 6.

Liikmetel osavõtt kohustuslik – toimub algava õppeaasta õppekava täpsustamine ja ürituste planeerimine.


     


Üleriigiline vabatahtlike tänusündmus

"Märka vabatahtlikku"

1. dets.2018 Jõhvi Kontsertmajas

Tunnustamiseks esitati 102 ettepanekut, Eesti Vabariigi President andis üle 17 tunnustust.

Nagu näha olid nende hulgas ka meie teaduskooli 3 tublimat:

Regina ja Katariina, kes on lasteaedades loodusringi juhendajad

ja Marten, kes juhendab 1. klassi robootika projekti "Märka ja toeta taibude andeid."