TEATEDNB! Kõik, kes on registreerunud Taibukate Teaduskooli, on arvatud kooli õpilaste liikmeskonda!  
Õppemaks aastaks on 100 EUR. Tasuda 15. oktoobriks 2019
MTÜ Taibukate Teaduskool
a/a EE772200221059296123 Swedbank
(selgitusse õpilase nimi, aastamaks)

KRÕLLIPESA LASTE REGISTREERUMINE

                                      Õppemaks õppeaastaks on 30EUR. Õppetöö toimub okt. 2019 - juuni 2020.                                             Juhendajad: Regina Univer (9.kl) ja Katariina Leets (10 kl), õpilaste mentor on Mariann Mitt.


Teaduskooli teaduslaagris moodustati järgmiseks õppeaastaks 7-liikmeline õpilasnõukogu, mille liikmed hakkavad abistama juhatust õpilastele ürituste läbiviimisel. 

                      Õpilasnõukogusse kuuluvad: 

                      1.   Kaarel Vahur Vingissaar (10. klass) - president

                      2.   Lennart Martin Hannus (8. klass)

                      3.   Liset Kasepuu (9. klass)

                      4.   Bert Siimon (12. klass)

                      5.   Silver Erm (8. klass)

                      6.   Rosette Liis Uus (7. klass)

                      7.   Katariina Leets (10. klass)


     


Üleriigiline vabatahtlike tänusündmus

"Märka vabatahtlikku"

1. dets.2018 Jõhvi Kontsertmajas

Tunnustamiseks esitati 102 ettepanekut, Eesti Vabariigi President andis üle 17 tunnustust.

Nagu näha olid nende hulgas ka meie teaduskooli 3 tublimat:

Regina ja Katariina, kes on lasteaedades loodusringi juhendajad

ja Marten, kes juhendab 1. klassi robootika projekti "Märka ja toeta taibude andeid."