TAIBUKAD LASTEAIAS

Juba kolmandat aastat alustab Taibukate Teaduskooli meeskond Viljandi lasteaedades
eelkooliealistele lastele loodusteaduste tundide läbiviimist. 

KUS?
Tunnid toimuvad kord kuus Mängupesa lasteaias.
Tundides võimalus osaleda on Mängupesa viimases rühmas käivatel lastel. 

EESMÄRK
Tundide eesmärgiks on kasvatada laste huvi loodusainete vastu juba varases eas. 

KUIDAS NÄEVAD VÄLJA TUNNID?
Tunni pikkus 45 minutit ning õppetöö toimub läbi mänguliste ja käeliste tegevuste. 

Lastel on võimalus ise katseid läbi viia ning läbi praktilise tegevuse teadust avastada.
Iga tunni kokkupanekul on lähtutud kindlast teemast nagu “Sügis aias”, Sügis metsas”, “Linnud ja munad”.