INIMESED


MSc Lilian Tambek
juhatuse esimees, tegevjuht

Oman pedagoogilist staaži 56 aastat. 1971. a lõpetasin Tartu Ülikooli füüsik-füüsikaõpetajana,
samas õppisin eksternina magistrantuuris aastatel 1995 – 1997 ja mulle omistati MSc kraad füüsika didaktika alal.
Olen töötanud füüsikaõpetajana erinevates koolitüüpides: põhikoolis, gümnaasiumis, tehnikumis, kutsekeskkoolis ja kõrgkoolis.
Matemaatika-füüsika süvaklasside füüsikaõpetaja olen olnud Tallinnas GAG-s ja Viljandis CRJG-s.

Aastatel 1986-1994 töötasin Haridusministeeriumis ja selle allasutustes reaalainete peametoodikuna.
Olen üks Tartu Ülikooli Teaduskooli loojatest (1992).
Samal aastal viisin esindajana Eesti õpilaste võistkonna esmakordselt rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile.
Rahvusvaheliste olümpiaadide õpilaste treeninglaagris olen olnud tegev aastatel 1992 – 1996.

Andekate õpilaste ettevalmistamisega nii ainevõistlusteks kui olümpiaadideks olen tegelenud läbi aastakümnete.
Õpilaste annete varajane märkamine ja nende järjepidev arendamine on eelduseks motiveeritud isiksuse igakülgseks arenguks.
Minu jaoks selliste õpilastega töötamine on nii töö kui hobi.

Ülo Tambek
juhatuse liige, tegevjuhi assistent

Maila Visnap
õppetöö koordinaator
7. klass / loodusõpetus

Katriin Orason
haridustehnoloog
lasteaia loodusringide mentor


Allar Aav
5. – 6. klass / matemaatika

Malle Eglit
7. – 9. klass / matemaatika

Pille Randjärv
5. – 6. klass / loodusõpetus

Virgi Plaks
7. – 9. klass / bioloogia

Sulev Kuuse
gümnaasium / bioloogia

Erkki Tempel
8. klass – gümnaasium / keemia

Koit Timpmann
8. klass – gümnaasium / füüsikalaborid

Eero Järvekülg
8. klass – gümnaasium / füüsika

Kaja Lõuna
6. klass / programmeerimine
5. klass / robootika


Simo - Jarek Zaranek
5. - 6. klass / inseneeria - ja leidurite ring

Henri Tamm
1. - 2. klass / robootika

Marten Laanisto
1. - 2. klass / robootika

Kristjan Kivistik
meedia / fotograafia

Annika Mätas
raamatupidaja