6. mai, 10.00-14.00
5. - 12. klassi vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks
vestluse alusel

19. juuni
TTÜ tehnoloogiakooli Mektory külastus ja õpitoad

• • •

Kokku on Taibukate Teaduskooli tunnustatud seitsmel korral perioodil 2014-2016.


• • •

Oleme seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust. Pakume täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial.


5.kl.-gümnaasiumi õpilased saavad võimaluse osaleda väljaspool oma kodukooli erinevatel süvakursustel ja kohtuda oma ala parimate õppejõudude/mentoritega. Valmistame õpilasi ette ainevõistlusteks ja olümpiaadideks. Lisaks loengutele ning praktikumidele külastame teaduskeskusi, korraldame teaduslaagreid jpm. Oleme alustanud sidemete loomist Viljandimaa ettevõtetega, et tutvustada karjäärivõimalusi LTT valdkonnas ja äratada huvi oskustöölise, teadlase ja inseneri elukutsete vastu. Aitame kaasa sellele, et andekad lapsed õpiksid oma andekust aktsepteerima, tajuma looduselt ning esivanematelt päritud kingituse arendamise vajadust ja vastutust ning oskaksid teha edasiõppmisvalikuid.


 TAHAN - SUUDAN - TEEN

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - I ETAPP

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - II ETAPP

Lasteaedades viiakse läbi reaal- ja loodusteaduste aineringi, et aidata kaasa laste ettevalmistamisele kooliminekuks.
MTÜ Taibukate Teaduskooli põhikiri.pdf

Toeta kooli annetustega!

- Taibukate Teaduskool jätkab tegevust ja
on tänulik igasuguse abi eest.
- Rahalisi annetusi saab kanda meie kontole IBAN: EE772200221059296123
- Aidata saab ka transpordi, õppevahendite,
tööpanuse ja hea nõuga!


Haridus- ja Teadusministeerium

Perekeskus OÜMTÜ Taibukate Teaduskool

Reg.nr. 80367810
Viljandi 71010, Männimäe tee 29-6
IBAN: EE772200221059296123

Tegevjuht: Lilian Tambek
(+372) 5837 4441
lilian.tambek@vjk.vil.ee