Viljandimaa 5.kl – gümn.  õpilaste vastuvõtt teaduskooli 2017/2018 õppeaastaks toimub 10.juulist – 10. augustini.


Oodatud on kõik taibukad, kes soovivad huvitavat lisaõpet matemaatikas ja loodusainetes, põnevaid töötubasid, erinevaid programmeerimise kursuseid, robootikat, 

osalemist teadus- ja äriprojektides ning uurimistöödes, ettevalmistust võistlusteks ja olümpiaadideks.

Õppetöö toimub kõikidele klassidele 2 korda kuus laupäeviti tunniplaani alusel.

Õpilaste õppemaks aastaks on 50 EUR. 

Õpilane loetakse vastuvõetuks, kui ta on ennast registreerinud ja on tasutud kohe ka õppemaks:

 

MTÜ Taibukate Teaduskool                                                                                 

 a/a EE772200221059296123 Swedbank                                                                                 (selgitusse õpilase nimi, aastamaks)


Uuesti registreerida ei ole vaja õpilastel, kes käisid vastuvõtul juba 6. mail, neil palume nüüd ka maksta õppemaks.

 Registreerimine: https://goo.gl/P64gQC


• • •


Oleme seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust. Pakume täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial.


5.kl.-gümnaasiumi õpilased saavad võimaluse osaleda väljaspool oma kodukooli erinevatel süvakursustel ja kohtuda oma ala parimate õppejõudude/mentoritega. Oleme alustanud sidemete loomist Viljandimaa ettevõtetega, et tutvustada karjäärivõimalusi LTT valdkonnas ja äratada huvi oskustöölise, teadlase ja inseneri elukutsete vastu. Aitame kaasa sellele, et andekad lapsed õpiksid oma andekust aktsepteerima, tajuma looduselt ning esivanematelt päritud kingituse arendamise vajadust ja vastutust ning oskaksid teha edasiõppmisvalikuid.


 TAHAN - SUUDAN - TEEN

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - I ETAPP

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - II ETAPP

Lasteaedades viiakse läbi reaal- ja loodusteaduste aineringi, et aidata kaasa laste ettevalmistamisele kooliminekuks.
MTÜ Taibukate Teaduskooli põhikiri.pdf

Toeta kooli annetustega!

- Taibukate Teaduskool jätkab tegevust ja
on tänulik igasuguse abi eest.
- Rahalisi annetusi saab kanda meie kontole IBAN: EE772200221059296123
- Aidata saab ka transpordi, õppevahendite,
tööpanuse ja hea nõuga!

Alates 01.07.2015 on MTÜ Taibukate Teaduskool kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.


Haridus- ja Teadusministeerium

Perekeskus OÜMTÜ Taibukate Teaduskool

Reg.nr. 80367810
Viljandi 71010, Männimäe tee 29-6
IBAN: EE772200221059296123

Tegevjuht: Lilian Tambek
(+372) 5837 4441
lilian.tambek@vjk.vil.ee