16. november / 15.30 - 18.30 / 8. - 9. klass


• • •

TÄHELEPANU! 

VAATA MUUTUSI TUNNIPLAANIS!

• • •

Oleme seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust. Pakume täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial.


5.kl.-gümnaasiumi õpilased saavad võimaluse osaleda väljaspool oma kodukooli erinevatel süvakursustel ja kohtuda oma ala parimate õppejõudude/mentoritega. Oleme alustanud sidemete loomist Viljandimaa ettevõtetega, et tutvustada karjäärivõimalusi LTT valdkonnas ja äratada huvi oskustöölise, teadlase ja inseneri elukutsete vastu. Aitame kaasa sellele, et andekad lapsed õpiksid oma andekust aktsepteerima, tajuma looduselt ning esivanematelt päritud kingituse arendamise vajadust ja vastutust ning oskaksid teha edasiõppmisvalikuid.


 TAHAN - SUUDAN - TEEN

• • •

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - I 

Koostöö ettevõtetega

• • •

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - II 

Aineringid lasteaedades

• • •

TAIBUKATEGA TULEVIKKU - III 

"Märka ja toeta taibukese andeid" 1. klassile 


Lasteaedades viiakse läbi reaal- ja loodusteaduste aineringi, et aidata kaasa laste ettevalmistamisele kooliminekuks.

MTÜ Taibukate Teaduskooli põhikiri.pdf

MTÜ Taibukate Teaduskooli 2016. aasta majandusaruanne

Toeta kooli annetustega!

- Taibukate Teaduskool jätkab tegevust ja
on tänulik igasuguse abi eest.
- Rahalisi annetusi saab kanda meie kontole IBAN: EE772200221059296123
- Aidata saab ka transpordi, õppevahendite,
tööpanuse ja hea nõuga!

Alates 01.07.2015 on MTÜ Taibukate Teaduskool kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.


Haridus- ja Teadusministeerium

Perekeskus OÜMTÜ Taibukate Teaduskool

Reg.nr. 80367810
Viljandi 71010, Männimäe tee 29-6
IBAN: EE772200221059296123

Tegevjuht: Lilian Tambek
(+372) 5837 4441
lilian.tambek@vjk.vil.ee